Productfiches

Als transmissienetbeheerder biedt Elia aan de spelers van de elektriciteitsmarkt verschillende producten en diensten aan. Deze zijn in handige productfiches samengevat.

De productfiches dienen een louter informatief en didactisch oogmerk. Zij komen geenszins in de plaats van de officiële documenten (reglementering, contracten, procedures, goedkeuringsbeslissingen, ...) die betrekking hebben op de desbetreffende producten. Daardoor kan niet gegarandeerd worden dat deze productfiches volledig zijn. Daarom zijn de productfiches zijn geenszins juridisch bindend. Elia is niet aansprakelijk voor het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Productfiches EliaA. Toegang
R. Aansluiting
E. Evenwicht
C. Cross-border allocations
S. Ondersteuning net
M. Metering
D. Duurzame energie
I. Informatie ten dienste van de markt

A. Toegang

Top


R. Aansluiting

Top

E. Evenwicht

Top


C. Cross-border allocations

Top


S. Ondersteuning net

Top


M. Metering

Top


D. Duurzame energie

Top


I. Informatie ten dienste van de markt

Top