Facturatie

De toegangshouder beschikt hieronder over een factuursimulator. Hij kan zijn facturen raadplegen met de tool Invoice Viewer binnen Customer Hub. Het facturatiegedeelte omvat de factuur zelf in pdf-formaat en de bijhorende bijlagen.

Factuursimulator

Simuleer zelf uw factuur met deze Excel-rekentools.  

Voor een optimale werking: bewaar de tool lokaal op uw pc voor u hem opent. Dit programma werkt met macros. Het kan zijn dat u deze functie bij het openen van het bestand moet activeren.

Bestaande Elia-klanten kunnen zich richten tot de Key Account Manager voor alle mogelijke vragen of hulp bij het gebruik van deze simulator. Neem voor alle andere vragen contact op met de dienst Customer Relations van Elia via cs@elia.be.

Historiek factuursimulator

De toegangshouder ontvangt voor elke maand een basisfactuur gevolgd door een regularisatiefactuur. In deze facturen voor de toegang tot het net worden de tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur, het beheer van het elektrisch systeem, de compensatie van onevenwichten (in het bijzonder via reservevermogens en black-start) en de marktintegratie toegepast.

Meer over de tarieven voor de toegang tot het net 

De basisfactuur

De basisfactuur is een vorm van voorafbetaling voor de diensten die Elia levert tijdens een bepaalde maand (maand M). Ze wordt verstuurd aan het einde van maand M-1.

 

 

De regularisatiefactuur

Een definitieve afrekening wordt verstuurd midden maand M+1 voor de dienstverlening van maand M. De regularisatiefactuur houdt rekening met de bedragen die al gefactureerd zijn in de basisfactuur voor de betreffende maand.

Factuurbijlage

Historiek factuursimulator

U injecteert enkel op in net

U neemt enkel van het net af

U injecteert in en neemt af van het net