Procesverloop

Om toegang te krijgen tot ons net (d.w.z. het recht hebben energie te injecteren of af te nemen) moet de netgebruiker een standaardtoegangscontract afsluiten.

Wat is een toegangscontract?

Een toegangspunt is een injectie- of een afnamepunt van elektriciteit. Hoeveel vermogen er op elk punt in het elektriciteitsnet mag worden geïnjecteerd of ervan mag worden afgenomen vanaf een toegangspunt, wordt in een toegangscontract vastgelegd.

Het toegangscontract is een kaderovereenkomst dat betrekking kan hebben op één of meer toegangspunten. Het wordt afgesloten door een toegangshouder. De toegangshouder is een speler op de energiemarkt die het recht heeft om transiterende energie te injecteren en af te nemen voor alle toegangspunten van het Elia-net.

Lijst van de toegangspunten

Hoe een toegangscontract afsluiten?

Vooraleer een toegangscontract kan worden afgesloten, moet bij Elia een toegangsaanvraag worden ingediend.

Hiervoor moet de aanvrager dit formulier invullen en aan de dienst Customers Support & Services van Elia bezorgen:

Deze formulieren moeten minstens één maand voor de gewenste ingangsdatum van het toegangscontract bij Elia toekomen.

Het toegangscontract tussen Elia en de toegangshouder kan zowel door de netgebruiker zelf als door een door hem aangeduide derde partij (bv. leverancier of ARP) worden afgesloten. Deze contractpartij wordt de toegangshouder genoemd.

Het toegangscontract regelt de toegangsrechten en -plichten van Elia en de klant of een door hem aangeduide derde partij:

  • de vergoeding voor het gebruik van het Elia-net (toegangstarieven);
  • de vergoedingen voor de aansluiting (aansluitingstarieven) van de in dit contract opgenomen injectie- of afnamepunten waarvoor nog geen aansluitingscontract met Elia bestond.

De toegangshouder heeft volgende mogelijkheden tijdens de duur van deze overeenkomst:

  • bijkomende toegangspunten opnemen in de overeenkomst (switching);
  • van leverancier veranderen (wijziging ARP);
  • de ARP wijzigen (wijziging ARP);
  • meer dan één ARP aanduiden per toegangspunt waar dit wettelijk voorzien is (gedeelde levering/bloklevering).