XBID intraday

XBID Intraday is een project voor de integratie van de intradaymarkten in Europa.

Meer informatie over het project wordt weergegeven in het volgende document: