aFRR - automatic Frequency Restoration Reserve - Former R2

 

Pilootproject : R2 Non CIPU - 2016-2017

Elia heeft in 2017 een piloot project “R2 non-CIPU” gerealiseerd samen met Actility, EDF Luminus en Next Kraftwerke. Het doel van het piloot project was om te onderzoeken of kleine en gedecentraliseerde bronnen van flexibiliteit en vraagsturing geschikt zijn om “automatic Frequency Restoration Reserves” (aFRR) te leveren.

Op 3 juni 2016 organiseerde Elia een workshop om de doelstellingen en de organisatie van het project toe te lichten aan de geïnteresseerde stakeholders.

Voor meer informatie verwijzen we naar de documentatie over de ‘R2 non-CIPU Workshop’:

Een uiteenzetting van het piloot project samen met de conclusies zijn beschreven in het rapport hieronder. In het rapport zijn ook de resultaten van een assessment over de implicaties inzake de energieoverdracht opgenomen.

Op basis van de resultaten van het piloot project, is Elia van mening dat het wenselijk is om de aFRR markt te openen voor niet-CIPU flexibiliteit. Bijgevolg zal Elia een design nota voor aFRR ontwikkelen, inclusief de technische en economische evaluatie van de implementatie van de energieoverdracht. Het voorstel voor het design zal gepresenteerd en geconsulteerd worden met de stakeholders in 2018.

 

Pilootproject: levering van neerwaartse secundaire reserves door windmolenparken in België - 2015

De sterke integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, vormt een grote uitdaging voor het bewaren van het evenwicht tussen de productie en afname in het elektriciteitssysteem. In de toekomst verwacht men dat er, gedurende periodes met veel hernieuwbare productie, minder conventionele eenheden zullen draaien in het systeem. Die eenheden leveren vandaag echter het merendeel van de balancingdiensten aan de transmissienetbeheerder. Een verdere diversifiëring van de bronnen die instaan voor de levering van deze diensten is dus noodzakelijk.

Dit pilootproject onderzoekt daarom de technische mogelijkheid om de productie van windmolenparken in real-time aan te passen voor het bewaren van het evenwicht op het elektriciteitsnet (levering van secundaire reserves of automatic Frequency Restauration Reserves). Dit zal de verdere integratie van hernieuwbare bronnen in het systeem faciliteren en zo bijdragen tot het behalen van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020.

De resultaten van het pilootproject zijn veelbelovend voor de toekomstige deelname van windmolenparken aan de markt voor secundaire regelreserves in België. Het project toont aan dat windmolenparken hun productie snel kunnen aanpassen, en dit met relatief hoge precisie. Daarnaast identificeerde het pilootproject enkele technische en marktgerelateerde aspecten die verder onderzocht moeten worden om een toekomstige commerciële deelname van windparken aan de markt voor secundaire regelreserves te faciliteren.

In het kader van dit project hebben de Enercon-windmolens van het windpark van WindVision in Estinnes, gedurende een periode van ongeveer twee maanden, technisch bijgedragen aan de levering van het secundaire regelvermogen aan het Belgische net. De productie van de verschillende windmolens werd daarbij voortdurend aangepast op basis van een controlesignaal dat Elia uitstuurde. Eneco, de evenwichtsverantwoordelijke van het windpark, bezorgde aan Elia de nominaties van het secundaire regelvermogen dat op het windpark beschikbaar was. Het pilootproject werd zo opgezet dat er geen impact was op de balancing markt.

Het verslag van het pilootproject en een samenvatting (in het Engels) zijn hier beschikbaar.