aFRR - automatic Frequency Restoration Reserve - Former R2

 

Nieuw aFRR design – design nota over de openstelling van de aFRR markt voor alle technologieën.

In de design nota betreffende het nieuwe aFRR design worden verschillende wijzigingen voorgesteld, waaronder de implementatie van een merit order activatie, regels die portfolio biedingen mogelijk maken en andere nieuwe functionaliteiten die de openstelling van de aFRR-markt voor alle technologieën faciliteren, onafhankelijk van het spanningsniveau en het type leverancier (BRP/BSP).

De design nota is voorgesteld aan de stakeholders tijdens een aantal aFRR workshops in de loop van 2018. Elia heeft tussen 3 september 2018 en 30 september 2018 een publieke consultatie georganiseerd voor de stakeholders over het nieuwe aFRR design. Op basis van de feedback van deze publieke consultatie heeft Elia de aFRR design nota aangepast.

De nieuwe aFRR design nota (in het Engels) is hier beschikbaar.

Implementatieplan voor het nieuw aFRR design en de afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten.

Op 9 november 2018 publiceerde Elia een implementatieplan voor het nieuwe aFRR design en de afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten. Dit document werd tot 5 december 2018 aan een publieke consultatie onderworpen.

Gezien het feit dat de implementatie van een nieuw aFRR design en de afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten sterk met elkaar verbonden zijn, heeft Elia beslist om een gecombineerde raadpleging uit te voeren. Elia heeft een voorstel gepresenteerd voor een implementatieplan met betrekking tot:

  • Deel I: het nieuwe aFRR design (met inbegrip van een aanbeveling inzake ToE)
  • Deel II: de afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten 

Daarnaast heeft Elia in het consultatiedocument een verdere beschrijving opgenomen over drie andere onderwerpen:

  • Een beschrijving van de wijze waarop gegevens zullen worden verzameld voor de aFRR settlement voor niet-CIPU eenheden op zowel het TSO als het (C)DSO netwerk.
  • Een voorstel voor de capaciteitstender met een gecombineerde aankoop van 24-uursblokken en 4-uursblokken. Ook de tijdstippen van de capaciteitstender voor FCR, aFRR en mFRR worden beschreven.
  • Elia stelt een geïntegreerd implementatieplan voor aFRR en mFRR rekening houdend met de beperkingen van de andere balancing projecten die voor 2019 geïdentificeerd zijn.

Het aFRR implementatieplan (in het Engels) is hier beschikbaar.

Pilootproject : R2 Non CIPU - 2016-2017

Elia heeft in 2017 een piloot project “R2 non-CIPU” gerealiseerd samen met Actility, EDF Luminus en Next Kraftwerke. Het doel van het piloot project was om te onderzoeken of kleine en gedecentraliseerde bronnen van flexibiliteit en vraagsturing geschikt zijn om “automatic Frequency Restoration Reserves” (aFRR) te leveren.

Op 3 juni 2016 organiseerde Elia een workshop om de doelstellingen en de organisatie van het project toe te lichten aan de geïnteresseerde stakeholders.

Voor meer informatie verwijzen we naar de documentatie over de ‘R2 non-CIPU Workshop’:

Een uiteenzetting van het piloot project samen met de conclusies zijn beschreven in het rapport hieronder. In het rapport zijn ook de resultaten van een assessment over de implicaties inzake de energieoverdracht opgenomen.

Op basis van de resultaten van het piloot project, is Elia van mening dat het wenselijk is om de aFRR markt te openen voor niet-CIPU flexibiliteit. Bijgevolg zal Elia een design nota voor aFRR ontwikkelen, inclusief de technische en economische evaluatie van de implementatie van de energieoverdracht. Het voorstel voor het design zal gepresenteerd en geconsulteerd worden met de stakeholders in 2018.

 

Pilootproject: levering van neerwaartse secundaire reserves door windmolenparken in België - 2015

De sterke integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, vormt een grote uitdaging voor het bewaren van het evenwicht tussen de productie en afname in het elektriciteitssysteem. In de toekomst verwacht men dat er, gedurende periodes met veel hernieuwbare productie, minder conventionele eenheden zullen draaien in het systeem. Die eenheden leveren vandaag echter het merendeel van de balancingdiensten aan de transmissienetbeheerder. Een verdere diversifiëring van de bronnen die instaan voor de levering van deze diensten is dus noodzakelijk.

Dit pilootproject onderzoekt daarom de technische mogelijkheid om de productie van windmolenparken in real-time aan te passen voor het bewaren van het evenwicht op het elektriciteitsnet (levering van secundaire reserves of automatic Frequency Restauration Reserves). Dit zal de verdere integratie van hernieuwbare bronnen in het systeem faciliteren en zo bijdragen tot het behalen van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020.

De resultaten van het pilootproject zijn veelbelovend voor de toekomstige deelname van windmolenparken aan de markt voor secundaire regelreserves in België. Het project toont aan dat windmolenparken hun productie snel kunnen aanpassen, en dit met relatief hoge precisie. Daarnaast identificeerde het pilootproject enkele technische en marktgerelateerde aspecten die verder onderzocht moeten worden om een toekomstige commerciële deelname van windparken aan de markt voor secundaire regelreserves te faciliteren.

In het kader van dit project hebben de Enercon-windmolens van het windpark van WindVision in Estinnes, gedurende een periode van ongeveer twee maanden, technisch bijgedragen aan de levering van het secundaire regelvermogen aan het Belgische net. De productie van de verschillende windmolens werd daarbij voortdurend aangepast op basis van een controlesignaal dat Elia uitstuurde. Eneco, de evenwichtsverantwoordelijke van het windpark, bezorgde aan Elia de nominaties van het secundaire regelvermogen dat op het windpark beschikbaar was. Het pilootproject werd zo opgezet dat er geen impact was op de balancing markt.

Het verslag van het pilootproject en een samenvatting (in het Engels) zijn hier beschikbaar.