Task Force iCAROS

Voorzitter: Bob Hebb

Secretaris: Sofie Van den waeyenberg

De coördinatie van assets en eraan gerelateerde gegevensuitwisseling vormen belangrijke pijlers in de operationele werking van het Elia controlecentrum gegeven het belang voor:

  • het beheersen van congesties op het Elia net
  • het toezien op de beschikbaarheid van hulpdiensten
  • het inschatten van de beschikbaarheid van productie om te voldoen aan de vraag

en dit alles met het oog op het in stand houden van een veilig net.

Deze coördinatie is momenteel beheerd via het CIPU contract (Coordination of Injection of Power Units’) waarover meer informatie te vinden is in de productfiche op de webpagina over Producten & Diensten.

De inwerkingtreding van de Europese netwerkcodes vereist de ontwikkeling van een nieuw kader voor de coördinatie van assets. Elia heeft het iCAROS project gelanceerd (Integrated Coordination of Assets for Redispatching and Operational Security) om de nodige ontwikkelingen uit te werken met als doel een coördinatie van assets voor systeemoperaties en marktprocedures conform aan de EU Netwerkcode.

Elia start met een task force gewijd aan dit onderwerp om de belangrijke aspecten van de toekomstige coördinatie te bediscussiëren met de relevante belanghebbenden. De besprekingen in de task force dragen bij tot een ontwerpnota (inclusief de vertaling van de ontwerpprincipes naar artikels voor het toekomstig Federaal Technisch Reglement) die ter consultatie zal worden voorgedragen begin 2018.

Naargelang de vergaderingen van de Task Force plaatsvinden, zullen de planning, inhoud en verslagen van vergaderingen worden toegevoegd op de ‘Agenda’ webpagina.