Agenda werkgroep Belgian Grid

Raadpleeg hier de agenda van de vergaderingen van de werkgroep Belgian Grid, de punten die er zullen worden besproken en de verslagen van vorige vergaderingen.

Volgende vergaderingen van de WG Belgian Grid in 2018: 04/09/2018 - 9u30

 

14 juni 2018

1.     Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergaderingen van 23 februari, 27 april en 14 mei 2018.

2.     Implementatie netwerkcodes: Aanpassing van het Federaal Technisch Reglement (FTR) - Presentatie

2.1.   Stand van zaken en next steps

2.2.   Problematiek ‘New versus existing’

3.     ARP-contract versus Terms & Conditions BPR - Presentatie

4.     T&Cs BRP en BSP: Publieke consultatie - Presentatie

5.     Compensatie in natura voor netverliezen: coëfficiënt 2019 - Presentatie

6.     Diversen

6.1.   Volgende vergaderingen van WG BG in 2018 – Data

 

14 mei 2018

1.   Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 23 februari 2018.

2.   Implementatie netwerkcodes: Aanpassing van het Federaal Technisch Reglement (FTR) - Presentatie

2.1.     Stand van zaken en next steps

2.2.     Opvolging publieke consultatie FTR

2.3.     T&C Scheduling Agent en Outage planning Agent – Planning

3.  Diversen

3.1.    Volgende vergaderingen van WG BG in 2018 - Data


27 april 2018

1.    Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergaderingen van 23 januari en 23 februari 2018.

2.    Implementatie netwerkcodes: Aanpassing van het Federaal Technisch Reglement (FTR) - Presentatie

2.1.   Feedback publieke consultatie FTR

2.2.   Next steps   

3.    ARP-contract - Presentatie

3.1.   ARP-contract versus Terms and Conditions BPR

3.2.   Publieke consultatie ARP-contract

4.    Diversen

4.1.   Voorstel volgende vergaderingen van WG BG in 2018 - Presentatie


23 februari 2018 

1.      Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergaderingen van 1 december 2017 en 23 januari 2018.

2.      Implementatie netwerkcodes: Aanpassing van het Federaal Technisch Reglement:

         2.1.      ‘General requirements’ RfG en opslag - Presentatie

         2.2.      Gflex- Presentatie

         2.3.      Compliance & verification - Presentatie

         2.4.      Wish-list (niet netwerkcodes gerelateerde topics): Stand van zaken - Presentatie

         2.5.      Next steps (infosessie + lancering publieke consultatie) - Presentatie

3.     ARP-contract: next steps - Presentatie

4.     Terms and Conditions BPR & BSP - Presentatie

5.     Diversen

        5.1.     Voorstel volgende vergadering WG BG: 27.04.2018 om 9u30 - 12u

 

23 januari 2018

1.      Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergaderingen van 7 november en 1 december 2017.

2.      Implementatie van de netwerkcodes: Stand van zaken - Presentatie (inclusief agendapunten 4 en 5)

3.      Aanpassing van het Federaal Technisch Reglement

3.1.       Voorbereiding Workshop 4: 6/02 en 7/2/2018 – Koninklijke   Bibliotheek

3.2.       Wish-list (niet netwerkcodes gerelateerde topics): netverliezen - Presentatie

4.      Terms and Conditions BPR and BSP

5.      Transfer of Energy: Feedback omtrent de publieke consultatie

6.      Publieke consultaties 2018: Way forward - Presentatie

7.      Diversen

7.1.       Volgende vergadering: 23/02/2018 – 9u30

7.2.       Voorstel: 02/05 of 07/05/2018 – 9u30

 

1 december 2017

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergaderingen van 4 september en 7 november 2017

2. Implementatie van de netwerkcodes: Stand van zaken - Presentatie

3. Aanpassing van het Federaal Technisch Reglement

3.1. Voorbereiding van de Workshop van 18/12/2017

3.2. Wish list – niet ‘netwerkcodes’ gerelateerde aanpassingen

3.3. Opslag - Presentatie

3.4. GFlex - Presentatie

4. Voorstellen van wijzigingen aan het toegangscontract - Presentatie

4.1. Feedback van de leden van de WG BG m.b.t bijlages 10 en 11 (behouden of verwijderen van de bijlages?)

4.2. Next steps

5. Diversen

5.1.  Vergaderingen Q1-2018 – voorstel: 22/01 of 23/01, 22/02 of 23/02

 

7 november 2017

1.    Goedkeuring van het proces verbaal van de vergadering van 4 september 2017 (in het Frans)

2.    Implementatie van de netwerk codes: Stand van zaken

3.    Aanpassing van het Federaal Technisch Reglement

3.1.  Voorbereiding van de Workshop van 23/11/2017 – markt gerelateerde aspecten

3.2.  Substantiële modernisering

3.3.  Compliance & Testing  

3.4.  CDS: Wijzigingen die volgen uit de Position Paper CDS

4.    Voorstellen van wijzigingen aan het toegangscontract

4.1.  Feedback van de leden van de WG BG

4.2.  Aanvraagformulieren voor een Toegangscontract en een ARP-contract 

 

4 september 2017

1. Goedkeuring van het PV van de vergadering van 19 juni 2017 (in Frans)
2. Implementatie van de Networks Codes : algemeen stand van zaken
3. Aanpassing van het Federaal Technisch Reglement
    • Voorbereiding van de Workshop van 22/9 – Aansluiting aspecten
    • Overleg betreffende het voorstel om maximale krachtgrenzen op te stellen toepasbaar aan de productie eenheden voor elektriciteit van type B, C en D - Presentatie
    • Substantiële modernisering - Presentatie en feedback van de leden van de WG BG
    • Compliance - Testing : Presentatie
    • Finalisatie et goedkeuring van de Position Paper CDS
4. Voorstellen wijzigingen van het toegangscontract - Feedback van de leden van de WG BG
 

19 juni 2017

 1. Goedkeuring van het PV van de vergadering van 21 april 2017 (in Frans)
 2.  Implementatie Netwerkcodes
  2.1. Implementatie van de NCs: presentatie
      • Werkplan 2017 – Data & agenda van de Workshops
      • Hoe de herziening van de RTF naderen – Algemene overwegingen 
      • Substantiële modernisering – Feedback van de WG BG leden
  2.2. Wijzigingen Federaal Technisch Reglement buiten NCs (wishlist) :
      • Position Paper CDS – Finalisatie van het Position Paper project 
 3.  Toegangscontract
  3.1. Voorstellen wijzigingen van het toegangscontract – Focus op de artikels 8 à 11 van het toegangscontract (presentatie; toegangscontract (in Frans); artikels 8 tot 11)
  3.2. Aanpak van de herziening van het Federaal Technisch Reglement – Sectie ‘Toegangscontract’ (presentatie)
 4. Investeringen in het Elia net – Stand van zaken van de grote projecten Stand van zaken van de grote projecten

 

21 april 2017

1. Goedkeuring van het PV van de vergadering van 7 maart 2017 (in Frans)

2. Implementatie van de Netwerkcodes

 1. Implementation van de NCs - Status van de lopende werken
 2. Werkplan 2017 Q2 – Data & agenda van de vergaderingen
 3. Substantial modernization
 4. Wijziging van het Federaal Technisch Reglement buiten NCs (wishlist) :

7 maart 2017

1. Goedkeuring van het PV project van de vergadering van 24 januari 2017

2. Implementatie van de Netwerkcodes
2.1. Implementatie van de NC: stand van zaken
2.2. FOD - Vision over het toekomst Federaal Technisch Reglement
2.3. Definities : het concept van “aansluitingspunt” in de aansluitingscodes – Discussie
2.4. Wijzigingen van het Federaal Technisch Reglement buiten NCs (wishlist):
• CDS onderwerp - Discussie Position Paper (presentatie ; project Position Paper (in Frans)
Werkplan 2017 Q2 – Dates & agenda of the meetings 

3. Toegangscontract – Voorstellen wijzigingen – Discussie (visie Febeliec ; presentatie Elia)

 

24 januari 2017

 1. Goedkeuring van de PV projecten van de vergaderingen van 26 oktober en 22 november 2016
 2. Implementatie van de Netwerkcodes
      2.1. Implementatie van de NCs: stand van zaken en volgende stappen
      2.2. Definities: het concept van “aansluitingspunt” in de aansluitingscodes
      2.3. Wijziging van het Federaal Technisch Reglement buiten NCs :
           • Onderwerp Capaciteitsreservering – Finalisatie
           • Onderwerp CDS – Voorbereiding Position Paper
 3. Toegangscontract – Wijzigingsvoorstellen – Positie FEBEG : standpuntsnota en presentatie - Discussie

2016

22 november 2016

 1. Goedkeuring van het PV project van de vergadering van 6 september 2016
 2. Implementatie Netwerk Codes
  1. Implementatie NCs: status en feedback van de lopende zaken
  2. Wijzigingen van het Federaal Technisch Reglement buiten NCs
  3. Aansluiting voorwaarden voor de lokale productie op de distributie netwerken (C10/11) – Verhouding met de Technische Specificaties CENELEC – Presentatie
 3. Gereguleerde contracten
  1. Toegangscontract – Voorstellen betreffende de wijzigingen (in Frans) – Discussie
  2. ARP Contract – Consultatie – Informatie

   

26 oktober 2016

 1. Goedkeuring van de PV projecten van de vergaderingen van 6 september 2016 en 26 september 2016
 2. Implementatie Netwerk Codes
  1. Implementatie NCs: status en feedback van de lopende zaken
 3. Wijzigingen van het Federaal Technisch Reglement buiten NCs :

 

26 september 2016 

 1. Goedkeuring van het PV ontwerp van de vergadering van 19 mei 2016
 2. Implementatie van de Netwerk Codes
  1. Implementatie des NCs: status en feedback van de lopende werken
  2. Wijziging van het Federaal Technisch Reglement behoudens NCs – Consolidatie van de lijst van ideeën
  3. Onderwerp “Information Exchange” – Algemene presentatie
  4. Onderwerp “ Protection & control” – Algemene presentatie
 3. Gereguleerde contracten
  1. Toegangscontract – Voorstellen betreffende de wijzigingen – Discussie
  2. Cartografie van de reglementaire en contractuele termijnen – Data exchange
  3. Customer Hub – Digitalisatie van de contractuele bijlagen – Presentatie van de applicatie van het contractbeheer
 4. Diversen
  1. ARP Day
  2. Stakeholders Day
  3. Workshops Safety
  4. Enquête de satisfaction Elia

19 mei 2016

 1. Goedkeuring projecten van de verslagen van de vergaderingen van 1 februari en 25 maart 2016
 2. Implementatie Netwerk Codes
  1. Implementatie  NCS: status en feedback
  2. Onderwerp “Frequency stability & management ” – Algemene presentatie
  3. Onderwerp “Short-circuit power” – Algemene presentatie
 3. Gereguleerde contracten
  1. Consultatie ARP- en Toegangscontract – Feedback
  2. Toegangscontract – Onderwerpen voor wijzigingen
 4. Diensten gebonden aan metering en toegang voorgesteld door Elia – Eerste voorstellingen  
 5. Reorganisatie van de Elia website – Presentatie van het project

 

25 maart 2016

 1. Transpositie Netwerk Codes
  1. Statuut, feedback en volgende stappen (in het Engels)
  2. Onderwerp “Power Quality” – Algemene presentatie van het onderwerp (in het Engels)
  3. Onderwerp “Robustness & Fault-right-through” – Algemene presentatie van het onderwerp (in het Engels)
  4.  Onderwerp “Modernisering van het aansluitingspunt” – Algemene presentatie van het onderwerp (in het Engels)
 2. Gereguleerde contracten – Elektronische handtekening – Ontwikkelingen digitalisatie (in het Frans)

 

1 februari 2016

 1. Agenda Work Group « Belgian Grid »
 2. Goedkeuring van de projecten van PV’s van de vergaderingen van 1 juni 2015 (in het Frans) en 9 oktober 2015 (in het Frans)
 3. Stand van zaken van de grote infrastructuurswerken van Elia
 4. Voorstellen wijzigingen van de gereguleerde contracten
  1. Gereguleerde contracten – Stand van zaken voor 2016 (in het Frans)
  2. ARP Contrat – Feedback consultatie IDCC
  3. Toegangscontract – Relaties tussen toegangshouder en netgebruikers – Stand van zaken
 5. CDS Data Exchanges Project – Présentatie van de door Elia voorgestelde dienst en ontwikkelingen voor 2016 (in het Frans) - Metering Manuel voor CDS (in het Engels)
 6. Netwerkcodes Transposition (in het Engels)
  1. Algemeenheden : Adoptieplanning van de netwerkcodes
  2. Algemeen zicht over het proces van de Netwerkcodes Implementation
  3. Feedback van de werkzaamheden van de Experts Group – sessies 26/11 en 25/1
  4. Voorstel werkagenda voor 2016

Raadpleeg de agenda van vorige jaren op de pagina Archief.