29/03/2012

1. Goedkeuring van het verslag van de vergaderingen van 31/01/2012 en 21/02/2012

2. Closed distribution systems: contractuele en operationele aspecten

a. Operationele aspecten: luik “mechanismen met betrekking tot de ARP's

b. Contractuele aspecten:

3. Aanbeveling "Reservering van capaciteit voor de productie-eenheden"

4. Federaal technisch reglement - voorgestelde aanpassingen in het hoofdstuk Technische voorschriften voor de aansluiting” (Art. 43 tot 59)

5. Andere punten - diversen