Projecten 2012

Plain-Pied 

Audio-description: sport- en cultuurevenementen voor iedereen!
(ASBL Plain-Pied)

De indrukken, de informatie maar ook de sfeer bij een sport- of cultuurevenement rechtstreeks overbrengen aan een publiek met een visuele beperking: dat is het doel van het project Audio-description van de Naamse vzw Plain-Pied, een vereniging die gespecialiseerd is in toegankelijkheid en mobiliteit voor voetgangers. Een mooie uitdaging voor de commentatoren die rekening moeten houden met de sfeer tijdens het evenement en met de kleine details die tot de slappe lach kunnen leiden, maar die vooral uiterste nauwkeurigheid aan de dag moeten leggen wanneer zij een actie beschrijven.

Voor dit project worden meer bepaald voetbalwedstrijden van commentaar voorzien en beschreven. Op die manier kan iedereen meedoen aan de 'Mexican wave', de menselijke golven van supporters die deze wedstrijden kenmerken!

http://www.plain-pied.com

Gratte

Gemeenschappelijke moestuin in Sint-Gillis
(ASBL Gratte)

Sinds 1986 organiseert de ASBL Gratte Bruxelles ontmoetingen tussen jongeren met een mentale beperking en jongeren zonder beperking. Dat gebeurt door middel van verschillende activiteiten zoals reizen, opleidingen, scrapbooking, koken of sportbeoefening.

Hun nieuwe project? Een gemeenschappelijke moestuin aanleggen en onderhouden in Sint-Gillis (Brussel), in samenwerking met lokale verenigingen en met de bewoners van de sociale woningen waar het stuk grond zich bevindt. Een knap idee dat de inclusie op tal van vlakken zal bevorderen!

http://www.gratte.org

Oeuvre Nationale des Aveugles ONA

Workshop voor het creëren van voelboeken
(Œuvre Nationale des Aveugles, ONA)

Hoeven wij het ONA nog voor te stellen dat in 2012 zijn 90ste verjaardag viert? Tot de vele initiatieven van het ONA behoren een speciale bibliotheek met werken en albums in formaten die zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking (braille, grote letters...) en ook een spelotheek.

Voor dit project organiseren de bibliotheek en de spelotheek van het ONA een workshop om voelboeken te creëren. Het voelboek is veel meer dan een gewoon boek: naast woorden maakt het gebruik van materialen en texturen om het verhaal over te brengen via gewaarwordingen en dat is bijzonder geschikt voor kinderen met een visuele beperking. Met dit project komt het ONA tegemoet aan een concrete vraag van het publiek.

http://www.ona.be

Os'mose

Hondensport voor iedereen
(ASBL Os'mose)

De vereniging Os'mose focust op de diepe en duurzame relatie die ontstaat tussen twee partners: de hond en zijn baasje. Zij biedt diverse diensten en activiteiten aan zoals de opleiding van hulp- en therapiehonden, voorstellingen met honden bij zwakkere doelgroepen en diverse cursussen. Alle activiteiten vinden plaats in de hondenclub van de vereniging in Tilff (provincie Luik).

Het bijzondere aan deze club is het feit dat hij zich tot alle doelgroepen richt, zowel valide als mindervalide mensen. Het terrein is geasfalteerd en kan zo dus ook baasjes in een rolstoel verwelkomen. Er zullen cursussen treibball worden georganiseerd, een hondensport waarbij de hond enorme ballen naar zijn baasje moet duwen. Deze discipline is perfect geschikt voor personen met beperkte mobiliteit en voor kinderen met een mentale beperking en zij zorgt voor mooie momenten van samenhorigheid.

http://www.os-mose.be

Centre d'écologie urbaine

Voor iedereen toegankelijke stadsecologie
(Centrum voor Stadecologie)

Het Brusselse Centrum voor Stadsecologie biedt een waaier van milieuactiviteiten aan die tot doel hebben in de stad praktijken te ontwikkelen die de negatieve impact op het milieu en de samenleving beperken en de positieve impact verhogen.

Hun project bestaat erin personen met beperkte mobiliteit te integreren in de stedelijke transitie. Het is een manier om mensen met beperkte mobiliteit uit hun isolement te halen en de individualisering tegen te gaan door gratis en regelmatig workshops over tuinieren te organiseren. Dankzij het project kunnen bewoners van de nabijgelegen rusthuizen zich duurzaam inzetten voor ludieke en productieve activiteiten die verband houden met de onmiddellijke omgeving en kunnen zij deelnemen aan het reilen en zeilen van het Centrum voor Stadecologie en van zijn moestuin.

http://www.urban-ecology.be

Kaleidoson  

Le Kaléïdoson partagé

De 'Kaléïdoson' is een buitengewoon instrument dat voor iedereen toegankelijk is! Deze elektroakoestische installatie wordt soms vergeleken met een lichtgevende harp en zet de minste beweging binnen een lichtbundel om in geluid. Op die manier wordt het lichaam een instrument voor creatieve geluidscommunicatie.

Dit project heeft tot doel een nieuwe 'Kaléïdoson' te ontwerpen die, op grond van partnerships, gedurende meerdere maanden per jaar gratis zou kunnen worden geïnstalleerd in diverse instellingen zoals sociale en gezondheidsinstellingen, jeugdhuizen, AMO's (services d'Aide en Milieu Ouvert - bijstandsdiensten in een open omgeving), scholen... Het is de bedoeling de toegang tot het beoefenen van muziek democratischer te maken door iedereen die wil musiceren daartoe de kans te bieden, ongeacht zijn/haar lichamelijke, mentale, psychologische en sociale mogelijkheden.

Service Citoyen

Van burgerschap in de rand naar burgerschap in beweging!
(Platform Jongeren voor de Samenleving)

Het Platform Jongeren voor de Samenleving verenigt meer dan 100 instellingen en heel wat sympathisanten rond een gezamenlijke doelstelling: de oprichting van een samenlevingsdienst in België voor alle jongeren van 18 tot 25 jaar.

In dit kader zorgen jongeren ervoor dat jonge (en minder jonge) personen met beperkte mobiliteit actief kunnen deelnemen aan evenementen en festivals. Hierbij gaat het om veel meer dan alleen maar de toegankelijkheid: het gaat erom personen met een handicap een rechtmatige plaats te geven bij massabijeenkomsten en sociale evenementen zodat zij zichzelf kunnen identificeren en zij erkend kunnen worden als volwaardige, actieve, zelfs proactieve burgers bij de organisatie van dergelijke evenementen.

Kerselaar

Murga: muziek en dans doorbreken grenzen
(De Kerselaar vzw)

Murga, zeg je? Een murga is hedendaagse buurtfanfare die werkt rond muziek, dans, folklore, kostuums, woord...

Het fenomeen is uit Argentinië overgewaaid en al flink ingeburgerd in Vlaanderen. De murga in Overijse is er echter niet zomaar één, maar richt zich op mensen mét en zonder beperkingen. Iedereen kan er onder professionele begeleiding zijn talenten botvieren. Doel: door muziek en dans mensen samenbrengen en grenzen doorbreken. De Kerselaar hoopt volgend jaar met een eigen murgafanfare de Druivenstoet te kunnen animeren.

http://users.telenet.be/dekerselaar/

Koninklijke Stade Leuven Tennis Club

In iedereen schuilt een Kim Clijsters of een Justine Henin!
(Koninklijke Stade Leuven Tennis Club)

Het succesverhaal van onze Belgische tennistalenten spreekt bij iedereen tot de verbeelding, ook bij mensen met een beperking. De 'Koninklijke Stade Leuven Tennis Club' wil daarom zijn werking rond aangepast tennis (G-tennis) uitbreiden.

De club wil per onderdeel naar een jaarlijks evenement toewerken. Tijdens het interactieve Meet-Greet-Play Event kunnen de rolstoeltennissers (R-tennis) hun vooruitgang en spelplezier aan familie, vrienden, clubgenoten en supporters tonen. Voor mensen met een verstandelijke beperking (VE-tennis) mikt de club op een namiddag wedstrijdjes spelen, de Winter-Wedstrijd-Happening. Ook hier is iedereen welkom om te komen supporteren.

http://www.stadeleuventennis.be/

Thuisbegeleiding 

In eigen woorden!

De Gentse thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort begeleidt al sinds 1988 dove en slechthorende mensen.

Ze ontwikkelden een inclusiespel met de focus op interactie. Het is de bedoeling dat alle spelers met elkaar in gesprek gaan over eigen kennis en ervaringen over horen en niet horen, over communicatie in een sprekende en horende wereld, over het gebruik van hulpmiddelen, over gebarentaal en over cultuurverschillen.

http://www.thuisbegeleiding-slp.be

KU Leuven DisABILITY 

Een wereld van verschil
(KU Leuven - Faculteit Sociale Wetenschappen, CADIN)

Van 11 tot en met 15 maart 2013 wordt in Leuven de 3de editie van het 'DisABILITY Filmfestival' georganiseerd. Het thema dit jaar: 'Worlds of Difference'.

Op het programma staan enerzijds filmvertoningen over en met personen met een beperking, en anderzijds een fototentoonstelling met het werk van fotografen met een visuele beperking. Het DisABILITY Filmfestival wil op deze manier zijn steentje bijdragen aan het voortzetten van de beweging naar meer emancipatie, participatie en inclusie van personen met een beperking in onze samenleving.

 Koor en Stem

Hartverwarmend
(Koor&Stem vzw)

Koor&Stem onderbouwt de sociale en artistieke processen in de koorwereld, dynamiseert het netwerk rond samen zingen en promoot de zangcultuur in Vlaanderen.

Met het project 'Hearts in Harmony' willen ze mensen met én zonder beperkingen samen op verkenning sturen in de wereld van de vocaliteit. Door samen te zingen willen ze mensen op een creatieve en muzikale manier samenbrengen en zo het isolement van mensen met een beperking doorbreken.

http://www.koorenstem.be

Belgian Handflight Fund

In vogelvlucht
(Belgian Handflight Fund - fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting)

Kunnen vliegen, wie droomt er niet van? De Sabena Aeroclub in Grimbergen en het Belgian Handflight Fund slaan daarom de handen in elkaar om die droom waar te maken voor mindervalide leerling-piloten uit het Brusselse.

Hoe ze dat willen doen? De 'hand controls' van een les-sportvliegtuig type Piper P28A aanpassen, net als de toegankelijkheid van de vliegclub. Ze zijn er ook van overtuigd dat het uitreiken van een Handflight PPL scholarship drempelverlagend werkt.

http://www.handflight.be/nl-prjetsabena.html

Sjarabang

On the road
(Sjarabang vzw)

Sjarabang is een kunstenplatform dat zich in de eerste plaats richt op personen met een verstandelijke beperking. 'Sjarabang' is de Mechelse verbastering van de term 'char-à-bancs': een platte wagen met acteursgezelschap. Een mooi uitgangspunt voor het nieuwe totaalspektakel 'Le nouveau Sjarabang est arrivé'.

Een wagen dient als mobiel podium, waaruit ook banken voor het publiek worden getoverd. Voor ons is het duidelijk: het wagenspel kan beginnen!

http://www.sjarabangvzw.be/

Ter Bruyninge

Met z'n allen de fiets op!
(SBSO Ter Bruyninge)

Gedurende een heel schooljaar worden de leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs Ter Bruyninge in Marke ondergedompeld in de wereld van de fiets. Leren fietsen, fietsherstellingen, verkeersveiligheid, daguitstappen met de fiets, knutselactiviteiten rond de fiets, het belang van gezonde voeding, oriëntatie en buurtverkenning.

De fiets wordt gepromoot als actieve en ontspannende vrijetijdsbesteding en als duurzaam en aangenaam alternatief voor auto en openbaar vervoer.

Psylos

Op schattenjacht
(Vlaamse Federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg - Psylos)

Een flinke brok vrije natuur, op smaak gebracht met de zoektocht naar een schat (caching) en dat alles op een bedje van een gps. Dit is het recept voor geocaching . De Vlaamse Federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg (Psylos) biedt deze meer dan spannende sportformule nu ook aan.

Teamwork, avontuur, doorzetting, concentratie en die kleine portie geluk leidt tot een succesbeleving die voor de Psylos-sporters heel belangrijk is. Daarenboven is het concept een ideaal middel om in beweging te komen, zich - soms letterlijk - opnieuw te oriënteren in de wijde wereld en leuke dingen te ontdekken, soms heel dicht bij huis.

Open Thuis Limburg

Boer wat zeg je van...
(Open Thuis Limburg)

...dit nieuwe project van Prisma? De vrijetijdsclub van Open Thuis Limburg wil in een agrarische omgeving een innovatief vrijetijdsaanbod, specifiek op maat van volwassenen met een ernstige handicap, organiseren.

Concreet proeven wekelijks 15 volwassenen met een handicap van het 'boerenleven' (verzorgen van dieren, onderhouden van de moestuin, klussen...) aan de hand van activiteiten op maat van eigen interesses en tempo.

Zonnehoeve 

Samen duurzaam mobieler

SAMEN wijst op de inclusiegedachte. DUURZAAM: er worden fietsen gerecycleerd, omgevormd en/of gebruikt voor wisselstukken. MOBIELER duidt op minder wagens op de weg en meer aangepaste tweewielers voor en door personen met een beperking.

In een fietsatelier wil Zonnehoeve|Living+ personen met een beperking fietsen leren onderhouden. De fietsen worden gerecycleerd en aangepast aan de persoonlijke noden. Op het groene domein is het ook mogelijk zijn om te leren fietsen, vandaar dat een ook een veiligheidsparcours zal worden ingericht.

http://www.zonnehoeve.be

Avalympics

BMX voor personen met een beperking, een uitdaging!
(Avalympics vzw)

Sinds 1988 biedt Avalympics kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om actief een sport naar eigen keuze te beoefenen.

In 2013 organiseert 'BMX 2000 Dessel' de driedaagse finale van het Europese kampioenschap BMX. Ze contacteerden Avalympics vzw omdat ze graag dagelijks zouden openen met een reeks voor BMX'ers met een verstandelijke/eventueel motorische beperking. Enerzijds om een groep fietsers klaar te stomen, anderzijds om dit project een duurzaam karakter te geven.

http://www.avalympics.com

Anvasport 

In een rolstoel op de latten
(vzw Anvasport)

Stel: je bent jong en door een ziekte of ongeval moet je lang revalideren, misschien wel met een beperking tot gevolg. Anvasport wil niet dat je na het revalidatieproces in een zwart gat valt. Integendeel. Ze willen jou helpen een nieuwe start te nemen in een nieuwe omgeving, samen met familie en vrienden.

In samenwerking met revalidatiecentra organiseert Anvasport ski- en snowboard initiaties voor personen die revalideren bij een verlamming, na een amputatie of zware ziekte, met fysieke beperking en verminderde mobiliteit tot gevolg. De nadruk hierbij ligt niet op competitie, maar wel op het beleven en genieten.

http://www.anvasport.be/

Begleitzentrum Griesdeck 

Ik ga op reis en ik neem mee...
(Begleitzentrum Griesdeck)

Een mentale, motorische of sensorische beperking mag geen hinderpaal zijn om te genieten van een gezellig uitje. Begleitzentrum Griesdeck helpt deze mensen door de toeristische wereld te sensibiliseren om hun etablissementen en activiteiten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Woonzorgcentrum Releghem 

Café Dansant
(Woonzorgcentrum Releghem)

In het woonzorgcentrum Releghem wonen voornamelijk zorgbehoevende ouderen. Tijdens een dans- en zangcafé wil het centrum met een draaiorgel en een drankje, de sfeer van toen ophalen. Bewoners, familie, kennissen, zelfs de buren zijn uitgenodigd.

http://www.zemst.be/eCache/DEF/371.html

Savio 

Pure verwennerij
(Dominiek Savio Instituut vzw)

Wellness is hot, hip en vooral... goed voor ons!

Het Dominiek Savio Instituut wil hier ook kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking van laten genieten. Dit kan aan de hand van Senseo-zwemmen, een perfecte vrijetijdsbeleving op maat. Water, licht en muziek zorgen voor een aangename sfeer.

http://www.dominiek-savio.be/

Katholieke Vereniging Gehandicapten Deinze 

Kom erbij... en dans!
(Katholieke Vereniging Gehandicapten Deinze)

Het café voor personen met een lichte mentale beperking De Nieuwe Maan wil zijn DJ-set uitbouwen.

De Nieuwe Maan is een initiatief van de Katholieke Vereniging Gehandicapten in Deinze. Zij wilden een maatschappelijk draagvlak creëren voor personen met een lichte mentale beperking voor wie het reguliere sociale vrijetijdsleven vaak een pak minder toegankelijk is. Er wordt een gezellige sfeer gecreëerd, een drankje is aan inkoopprijs aan de bar bestelbaar, er staat een DJ-set waaraan de bezoekers via een beurtrol zelf plaatjes kunnen draaien, er wordt gekeuveld en discolichten scheppen de bijhorende dansstemming.

Een succes, waardoor de vereniging extra materiaal om bijvoorbeeld de DJ-set uit bouwen goed kan gebruiken.