Elia groep ondersteunt netontwikkeling met respect voor milieu en burgers


04-12-2012

Het Renewables Grid Initiative (RGI), de organisatie die milieuorganisaties en transmissienetbeheerders voor elektriciteit verenigt, ijvert voor het bevorderen van hernieuwbare energie. En dit brengt met zich dat er nood is aan het ontwikkelen van nieuwe netten.

Zij hebben in 2011 een gezamenlijke verklaring in die zin ondertekend: de 'European Grid Declaration'.

Ter gelegenheid van de 2de conferentie die zij samen in Brussel organiseren, stellen RGI en Smart Energy for Europe Platform (SEFEP) aan Europees Commissaris voor Energie, Günther H. Oettinger, en aan Europees Commissaris voor Milieu, Janez Potočnik, hun rapport alsook een verklaring voor over de transparantie en de betrokkenheid van het publiek bij de ontwikkeling van de toekomstige netten.

Jacques Vandermeiren, CEO van de Elia groep, en Boris Schucht, CEO van onze Duitse filiaal 50Hertz, verlenen hun actieve steun aan dit initiatief.

Lees het persbericht.