Vergunningen zijn aangevraagd voor Belgian Offshore Grid (BOG)


12-11-2013

Aansluiting van toekomstige windmolenparken in de Noordzee

  • Aanleg van offshore kabels en elektrische knooppunten in de zee moeten zorgen voor verzekerd transport van het toenemende aandeel hernieuwbare energie
  • Vermaasd net biedt voordelen op economisch en technisch vlakken, en is ook milieu-verantwoord
  • Realisatie van BOG en windparken is alleen mogelijk als vergunningen voor project Stevin verkregen worden
Lees het persbericht