Stroomonderbrekingen in Brussel


13-11-2013

Om 15 uur heeft zich in het hoogspanningsstation Bruegel (Dilbeek) ten westen van Brussel een technisch incident op het hoogspanningsnet van Elia voorgedaan.

Daardoor werden de lijnen die de transformatiestations van de distributienetbeheerders SIBELGA voor Brussel en gedeeltelijk Eandis ten noordwesten van Brussel onderbroken. De klanten die rechtstreeks op het hoogspanningsnet zijn aangesloten ondervonden ook spanningsstoringen.
De bevoorrading is nu hersteld.

Onze teams zijn ter plaats.