Het Waalse Gewest keurt het voorontwerp voor de herziening van het gewestplan voor de toekomstige elektrische interconnectielijn tussen België en Duitsland goed


23-12-2013

Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de officiële vergunningsprocedure voor het project ALEGrO, de eerste rechtstreekse elektrische interconnectielijn tussen België en Duitsland.

Op 17 december heeft de Waalse gewestregering het voorontwerp voor de herziening van het gewestplan goedgekeurd.

Lees het persbericht