Geslaagde uitgifte van obligaties voor € 750 miljoen in het kader van EMTN-programma van Elia van € 3 miljard


26-03-2013

Elia, de Belgische netbeheerder, kondigt de succesvolle uitgifte aan van een Eurobond in twee schijven binnen zijn EMTN-programma van € 3 miljard, meer bepaald een schijf op 15 jaar ten belope van €550 miljoen en een schijf op 20 jaar ten belope van €200 miljoen. De afsluitingsdatum voor de uitgifte van de obligatielening zal naar alle verwachting 4 april 2013 zijn.Lees het persbericht