Elia publiceert voorspellingen & inschattingen van de real-time PV-zonnevermogenproductie


27-03-2013

Elia stelt gegevens over de voorspelling en werkelijke PV-zonnevermogenproductie in België ter beschikking van de marktspelers. Zo zullen zij een betere inschatting van de belasting of het elektriciteitsverbruik en de gerelateerde prijzen op zowel middenlange als korte termijn (intraday t.e.m. 3 days-ahead) kunnen maken.Een nauwgezette opvolging van de geaggregeerde ingeschatte real-time meting zal aan de marktpartijen bovendien toelaten om hun portfolio in real time in evenwicht te houden. Deze tool moet de marktspelers ondersteunen in hun inspanningen om de intermitterende productie te voorspellen, om investeringen te doen gerelateerd aan flexibiliteit en proactief te handelen op de markt.

Lees het persbericht