Het LIFE+ Elia project schittert op de Europese scène


11-04-2014

Het team van het LIFE+ Elia project ontmoet momenteel de transmissienetbeheerders van 10 landen om zo hun ervaring te delen en een duurzamer beheer van de vegetatie onder de hoogspanningslijnen te bevorderen.Het project 'LIFE+ Elia' is een Europees project van 5 jaar dat startte in 2011 en als doel heeft om 130 km boscorridors tot echte ‘ecologische corridors’ om te vormen, wat de biodiversiteit ten goede komt. Met de steun van de Europese Commissie en het Waalse Gewest en de participatie van zijn Franse tegenhanger RTE zet Elia in op een beheer van de vegetatie onder de hoogspanningslijnen dat beter rekening houdt met de dieren- en plantensoorten en de maatschappelijke waarde van de onderneming doet toenemen.

Dit project wordt uitgevoerd door 7 personen die nauw samenwerken met Elia. Na twee intense jaren zijn alle internationale schijnwerpers op dit moment op hen gericht. Het innovatieve karakter van dit project wekt immers de bijzondere interesse op van de elektriciteitstransmissienetbeheerders van onze Europese buurlanden.

Naast de samenwerking met Frankrijk zijn er ook samenwerkingsverbanden opgestart met de Portugese en Spaanse netbeheerders. Er hebben ook ontmoetingen plaatsgevonden in Luxemburg, Polen en Engeland. Binnenkort zal het team naar Slovenië, Finland, Duitsland, Zwitserland en Ierland trekken. Al deze ontmoetingen hebben als doel om deze 10 landen te stimuleren om gelijkaardige acties als die in België te ondernemen, maar zullen het team ook toelaten om zich te laten inspireren door de technieken die de andere landen gebruiken voor het beheer. Zo ontstaat er geleidelijk aan een echt ecologisch netwerk en een mooi platform voor kennisuitwisseling.

Met dit project positioneert Elia zich als de pionier in een nieuwe benadering van lijnbeheer die de huidige uitdagingen op het vlak van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling niet uit de weg gaat.

Meer informatie over dit project Elia > Corporate Social Responsibility en op www.life-elia.eu.