“One thing is certain, the future of energy is uncertain”


23-05-2014

De Vlerick Business School lanceert een denkoefening over de trends en uitdagingen waarmee de energiesector in het algemeen en de elektriciteitstransmissiesector in het bijzonder tijdens de volgende jaren zullen worden geconfronteerd.


De energiesector in het algemeen en de elektriciteitstransmissiesector meer in het bijzonder zullen in de volgende 10 jaar meer uitdagingen moeten aangaan dan in de laatste 100 jaar samen. In deze context zullen op technologisch, organisatorisch en regelgevend vlak heel wat wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Deze nieuwe context zal niet alleen een impact hebben op de energiesector maar ook op de ondernemingen en de verbruikers in ruime zin.

In het kader van zijn campagne "Enjoy Change", start de Vlerick Business School dit denkwerk over de toekomst van de energie, waaraan de Elia groep van nabij zal meewerken.

Je kan nu al de White Paper waarin onze CEO Jacques Vandermeiren het standpunt van Elia over deze wijzigingen uiteenzet op de Vlerick-website over deze problematiek raadplegen.