Procedure van aanleg voor strategische reserve: overleg over ontwerp


24-12-2014

Elia organiseert in de komende weken een consultatie over het ontwerp van de procedure van aanleg voor strategische reserve, zoals de wet dat voorschrijft.
Stakeholders worden uitgenodigd om hun input te geven voor 16 januari 2015.

Elia organiseert in de komende weken een consultatie over het ontwerp van de procedure van aanleg voor strategische reserve, zoals de wet dat voorschrijft.
Stakeholders worden uitgenodigd om hun input te geven voor 16 januari 2015.

Procedure van aanleg voor strategische reserve.