Europese TSO’s bezoeken het project Life+ in België


11-06-2015

Maar liefst 46 afgevaardigden van 22 instellingen (vooral transmissienetbeheerders) uit 16 verschillende landen zijn gisteren en ook vandaag in België om het project Life+ van Elia van naderbij te bekijken. Dit project, dat een milieuvriendelijk beleid ontwikkelt voor het beheer van de corridors onder de luchtlijnen, is een voorbeeld geworden op Europees vlak en wekt duidelijk de interesse bij de collega-netbeheerders.We ontvingen de deelnemers gisterenochtend in de hoofdzetel van Elia voor een algemene presentatie van het project en een zicht op de kosten-batenanalyse. Nadien zakten we af naar het Zuiden van het land. Daar bezochten we een aantal aangelegde sites (Ferrière, Werbomont, Hottemme, Aye en Nassogne) om de vorderingen in het herstel van de verschillende natuurlijke biotopen en de biodiversiteit onder de hoogspanningslijnen te bekijken. Uiteraard kregen ze daarbij de nodige uitleg van de projectverantwoordelijken en de mensen van Elia.

Meer weten over dit project? Je vindt alle info hierover op onze website onder Veiligheid & Milieu > Project Life+ Elia.