Elia houdt consultatieronde over voorstellen tot wijziging ARP contract


07-11-2016

Elia start vandaag, maandag 7 november 2016 een formele publieke consultatie bij de marktspelers over de voorstellen van een beperkt aantal wijzigingen van de ARP contract.

Deze consultatie zal duren van 7 november tot 2 december 2016 18u00.

Het ARP-contract regelt de rechten en plichten van enerzijds Elia en anderzijds de toegangsverantwoordelijke (ARP) voor het behoud van het evenwicht op het net. De ARP zijn directe consumenten, leveranciers, producenten of traders.

De voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract zijn noodzakelijk om rekening te houden met verschillende evoluties. Het betreft voornamelijk de indienstname van de nieuwe dienst voor “tertiary control energy”, die ontwikkeld wordt in het kader van het project Bidladder. Elia maakt van de gelegenheid gebruik om het ARP-contract aan te passen met andere elementen: evolutie van definities conform de Verordening CACM, de afschaffing van artikel 7§3 van de E-wet, voorgestelde verduidelijking in art. 18 en evoluties mbt product R3 en tenslotte de regels van toepassing van de perimeter correctie in het kader van het pilootproject R2 non-CIPU.