Algemene vergadering


17-05-2016

Aandeelhoudersvergadering keurt financiële resultaten van 2015 goed alsook het uit te keren dividend en benoemt nieuwe niet-uitvoerende bestuurders