Het project LIFE Elia-RTE wint Natura 2000-prijs


24-05-2016

Op 23 mei 2016 won het project LIFE Elia-RTE de Natura 2000-prijs in de categorie 'Verzoening van belangen/percepties'. Het DG Milieuzaken van de Europese Commissie heeft deze prijs samen met Natura 2000 toegekend, het Europees netwerk dat instaat voor de bescherming van de biodiversiteit.

Deze prijs bekroont alle partners van het LIFE-project Elia-RTE die de Europese Commissie naar voren heeft geschoven: Elia (transmissienetbeheerder in België), RTE (transmissienetbeheerder in Frankrijk), het Waalse Gewest, het team van het LIFE-project en uiteenlopende partners op het terrein: boseigenaars, overheidsinstanties, natuurparken, landbouwers, jagers, milieuorganisaties ...

Deze prijs onderstreept het engagement van grote ondernemingen voor de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en toont nog eens dat het mogelijk is om milieubescherming, economische activiteit en de lokale actoren die actief zijn in de natuurgebieden van Natura 2000 met elkaar te verzoenen.

De jury  heeft 3 sterke punten in het  dossier van LIFE Elia-RTE naar voren gebracht:

  1. de win-winpartnerschappen met de lokale partners.
  2. het begrip ecologische elektriciteitsnet. De elektrische corridors onder de hoogspanningslijnen verbeteren de connectiviteit of de natuurlijke verbindingen tussen de natuurgebieden. Het elektriciteitsnet kan dus aanzienlijk bijdragen aan het ecologisch netwerk Natura 2000 door deze verbindingen te bevorderen ten voordele van de diersoorten en natuurlijke habitats.
  3. de repliceerbaarheid van de acties. Het LIFE-project zet 7 verschillende acties op. Zij zorgen voor de bevoorradingszekerheid maar bevorderen ook de biodiversiteit. Deze acties kunnen in alle lidstaten worden opgezet met een aanpassing aan de natuurlijke context ter plaatse. Eén van de missies van het LIFE-project: de partners communiceren met de transmissienetbeheerders in heel Europa over de technieken die ze hebben ontwikkeld.

Voor meer informatie over het LIFE-project, neem een kijkje op http://www.life-elia.eu.