Datum bevestigd voor go-live van nieuwe Belgisch-Franse en Belgisch-Nederlandse intraday-oplossing


29-09-2016

De transmissienetbeheerders Elia in België, RTE in Frankrijk en TenneT in Nederland, samen met de stroombeurzen APX in Nederland, Belpex in België en EPEX SPOT in Frankrijk, delen hierbij aan de marktpartijen mee dat de datum voor de go-live van de nieuwe intraday-oplossing werd bevestigd: de nieuwe impliciete grensoverschrijdende intraday-allocatie treedt in werking op 4 oktober 2016 – voor leveringen vanaf 5 oktober 2016 – voor de Belgisch-Franse en Belgisch-Nederlandse biedzonegrenzen, en op 4 oktober 2016 om 18.00 uur voor de lokale Belgische en Nederlandse markten voor levering vanaf dat ogenblik.Meer informatie vindt u via deze link