Implementatie Europese richtlijnen in de CORE-regio


22-02-2017

Op 17 november 2016 besliste ACER om de Centraal-West Europese (CWE) en Centraal Europese (CEE) capaciteitsberekeningsregio’s samen te voegen tot één gezamenlijke “CORE”-regio.

In navolging hebben de 16 betrokken transmissienetbeheerders, waaronder Elia, een project opgezet om alle regionale verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Guidelines te implementeren op het niveau van de CORE-regio. Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van het project zal de uitbreiding zijn van het flow-based mechanisme – op dit moment enkel operationeel in de CWE-regio - naar de CORE-regio.

Voor meer informatie (Engels):