Publieke consultatie over de methodologie « Flow Based IntraDay Capacity Calculation » – Tot 15 Maart 2017


01-03-2017

De transmissienetbeheerders van de regio “Centraal-West Europa” lanceren van 1 tot 15 maart een publieke consultatie over de FB IDCC methodologie.

In het kader van deze consultatie werd een vragenlijst uitgewerkt om de mening van marktpartijen over specifieke elementen van de methodologie te verkrijgen.

De publieke consultatie en de vragenlijst zijn beschikbaar op http://www.jao.eu/main.