Publieke consultatie betreffende een voorstel voor een lijst van standaardproducten voor balanceringscapaciteit voor frequentieherstelreserves en vervangingsreserves

Publieke consultatie betreffende een voorstel voor een lijst van standaardproducten voor balanceringscapaciteit voor frequentieherstelreserves en vervangingsreserves

In overeenstemming met artikels 10 en 25(2) of de Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering, organiseren Elia en de andere verantwoordelijke TSOs een publieke consultatie betreffende een voorstel voor een lijst van standaardproducten voor balanceringscapaciteit voor frequentieherstelreserves en vervangingsreserves.

De raadpleging loopt van 15 mei tot 31 juli 2019 en is toegankelijk op de site van ENTSO-E via de volgende link: ENTSO-e website.