Toegang

Om vanaf een toegangspunt elektriciteit in ons net te injecteren of ervan af te nemen, moeten onze klanten een toegangscontract afsluiten. De tariefvoorwaarden worden door de CREG gereguleerd.

Met de term 'toegangspunt' duiden we het injectiepunt of het afnamepunt aan, d.w.z. de fysieke plaats op het net waar elektriciteit kan worden afgenomen of geïnjecteerd. Het toegangspunt wordt behalve door de fysieke plaats ook bepaald aan de hand van het spanningsniveau.

Lijst van toegangspunten

Om een toegangscontract af te sluiten moet de netgebruiker eerst een vastgelegde aanvraagprocedure doorlopen. Deze procedure wordt in detail beschreven op de pagina Proces.

Het toegangscontract zelf kan u raadplegen op de pagina Toegangscontract. Daar vindt u ook informatie over een aantal specifieke punten van dit contract.

Het gebruik van het Elia-net is onderworpen aan tarieven die moeten worden goedgekeurd door de federale regulator CREG. U vindt alle details over deze tarieven en een factuursimulator terug op de pagina Tarieven voor het gebruik van het net en van de ondersteunende diensten. Gedetailleerde informatie over de basisfactuur en de regularisatiefactuur vindt u op de pagina Facturatie.