06/12/2012

1. Goedkeuring van het ontwerpverslag van de vergadering van 16/10/2012

2. Closed distribution systems:

a) Feedback stand van zaken

3. Toegangscontract: gevraagde aanpassing van artikel 16 (cf. flexibiliteit)

4. Aanpassen Federaal technisch reglement: weerhouden “quick wins” en ondernomen stappen

5. Aansluiten van een gedecentraliseerde productie-eenheid

a) het proces
b) investeringspolitiek
c) flexibiliteit

6. Andere punten – Varia

a) studie onthaalcapaciteit