15/12/2010

1. Goedkeuring van de ontwerpen van notulen

2. Closed distribution systems:

 • Standpunt dat de Users' Group voorstelt inzake "de operationele invoering van het concept Closed distribution systems op het vlak van het Elia-net"
 • Stand van zaken inzake wetgeving
 • Contractuele aspecten: van gedachten wisselen
  • Nieuwe bijlage 14 van het toegangscontract: "Modaliteiten wat de organisatie betreft tussen Elia en de closed distribution system operator"
  • Wijziging van overige bijlagen van het toegangscontract 
  • Wijziging aan het ARP-contract
  • Wijzigingen van het technisch reglement
 • Operationele en praktische aspecten: woordje uitleg van Elia
  • Tellingsproces
  • Toewijzigingsproces
  • Nominatieproces
  • Federale bijdrage

3. Andere punten - Varia

 • Informatie over de tarieven: onder voorbehoud
 • Agenda van 2012
 • Data volgende vergaderingen