Noodgevallen

Hebt u een ongeval, brand of een ander incident in een hoogspanningsstation of bij een pyloon of hoogspanningslijn te melden? Contacteer ons onmiddellijk!

Incident in een hoogspanningsstation

Vorm het gratis nummer 0800 99 044


Incident met betrekking tot een pyloon, hoogspanningslijn of -kabel 

Vorm het gratis nummer 0800 95 062

Deze nummers kunnen dag en nacht worden gebruikt voor dringende oproepen.


Hulpdiensten

Interventies van hulpdiensten in of nabij een installatie van Elia (hoogspanningsposten, pylonen of hoogspanningslijnen) zijn enkel toegelaten onder begeleiding van bevoegd Elia-personeel.

Vooraleer een interventie uit te voeren moeten de elektrische installaties immers zonder spanning worden gezet en moeten de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen (bijv.in geval van bluswerken moet men vermijden dat de ladderwagens van de brandweer te dicht bij een hoogspanningslijn komen).

In onderstaande documenten vindt u meer informatie inzake het optreden van hulpdiensten in of nabij onze installaties.