Nieuwe procedures

Zoals gecommuniceerd tijdens de contractor’s day van 7 juni, zal in het beheer, de toewijzing en de evaluatie van aannemingen een aantal zaken wijzigen vanaf 1 juli 2016.

Deze wijzigingen kaderen in ons project « Go For Zero, together with contractors » waarbij wij een gemeenschappelijke doelstelling hebben gelinkt aan de veiligheid van Elia en zijn contractanten tijdens de uitvoering van onze projecten.

Deze principes zijn opgenomen in de aankoop politiek werken hieronder:

De belangrijke elementen zijn:

1) Nieuw « Pass and Fail » systeem bij de aanbieding

Voor alle nieuwe offerte aanvragen vanaf 1 juli, zal een “pass and fail” systeem van toepassing zijn bij de analyse van de eerste offerte. Hierbij wensen wij ons te verzekeren dat de aannemers die een aanbieding maken, voldoende rekening houden met veiligheid en kwaliteit elementen door een degelijke analyse te maken van het lastenboek. Niet kwalitatieve offertes kunnen in deze fase geweerd worden.
Elia zal een XLS ter beschikking gesteld worden per tender die per lijn moet ingevuld worden. Alle elementen moeten positief beantwoord worden, anders zal uw offerte niet weerhouden kunnen worden. De template van deze XLS file vindt u in bijlage 5 van de aankoop politiek werken.
Deze manier van werken zal van toepassing zijn op alle opdrachten voor aannemingen voor investeringsprojecten en voor schilderwerken

2) Aangepast vendor evaluatie en introductie van een bonus-malus systeem

Elia hecht veel belang aan een onberispelijk respect van de veiligheid gelinkt aan een kwaliteitsvolle uitvoering. De eind evaluatie van de projecten is al meerdere jaren een gewaardeerd proces om een meting te doen van de prestaties van onze contractanten. Vandaag willen wij de impact van een degelijke evaluatie versterken door enerzijds de minimum te behalen score te verhogen van 50% naar 60% en anderzijds door de introductie van een bonus-malus systeem.
Elia zal ook voor projecten zonder incidenten en infracties een evenement organiseren bij de laatste in dienst name om zijn project team en van de contractant te bedanken voor dit gezamenlijk succes.

3) Nieuwe regels omtrent het gebruik van aannemers

Het gebruik van onderaannemers vertegenwoordigt een bijkomend risico zowel naar technische uitvoering als naar het beheer van de veiligheid op de werven. Nieuwe regels omtrent complexe technische taken en kritische fases worden van toepassing.

4) Consequent en transparant toepassing van sancties en infracties

Het is de taak van Elia om toe te zien op een uitmuntende toepassing van de veiligheid op de werven. Het correct vaststellen van infracties en hieruit de lessen trekken is prioriteit om ongevallen te vermijden. Een nieuwe versie van de PR004 - Voorschriften met betrekking tot het betreden van een Elektrische Elia Ruimte (EER) werd opgesteld in deze context.