Opleidingen en testen voor contractors

Werken in de omgeving van hoogspanningsinstallaties houdt risico’s in.  Iedere persoon die werk op het Elia werf moet dusdanig geïnformeerd worden omtrent deze risico’s. Een certificatie laat toe te bevestigen dat de informatie goed werd begrepen. Hieronder vindt u alle informatie gerelateerd aan deze certificaties.

 

 

 

Hoe kan men een certificaat « uitvoerder »  verkrijgen ?   

Hoe kan men een certificaat « werkleider » verkrijgen  ?

Elke persoon die werken moet uitvoeren in Elia-installaties moet voldoende kennis hebben omtrent de risico’s gerelateerd aan zijn interventie en de werkomgeving om de genomen veiligheidsmaatregelen goed te kunnen inschatten. Het kennen van de risico’s gerelateerd  aan het werk in Elia-Installaties wordt geattesteerd via de certificatie “Uitvoerder”.  De werkleider is de persoon die de werkvergunningen alsook de veiligheidsdocumenten ontvangt. Hij moet dus ook in staat zijn om de cross-controle uit te voeren van de veiligheidsmaatregelen. Hij is voor Elia de contactpersoon bij de contractant voor de realisatie van de werken en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werken zoals beschreven in zijn werkvergunning. Zijn opleiding is aldus uitgebreider en hij wordt geattesteerd d.m.v. de certificatie “Werkleider”. 
   

Planning opleidingen / testen 2017-2018

  

Aanvraag tot inschrijving voor uitvoerders

Planning opleidingen 2017-2018

       

Aanvraag tot inschrijving voor werkleider

 Enkel na bevestiging door de dienst Safety Support bent u effectief ingeschreven!

   

Basisopleidingen voor uitvoerders en werkleiders

Opleiding AVIK UITVOERDER (PDF)

Opleiding AVIL UITVOERDER (PDF)

Basis AVIP (PDF)

 

Specifieke e-learnings voor WERKLEIDERS

Klik op onderstaande link om de opleidingsmodule te bekijken :

Certificatie voor alle HS- en LS-montagewerken in de HS-posten, inbegrepen de bijbehorende activiteiten zoals bijvoorbeeld het (de)monteren van de vakwerken die bij de elektrische apparatuur horen, of het bijschilderen. 

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Montage van HS-apparatuur,
 • Bekabeling van LS-kasten,
 • Montage van vakwerken, …

Certificatie voor alle werken beschreven in het certificaat “Elektrische werken in posten” aangevuld met alle werken gerelateerd aan midden- en hoogspanningskabels, inbegrepen het maken van sleuven die uitsluitend dienen voor het leggen van kabels.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Aanleg van verbindingen,
 • Graven van sleuven voor het trekken van kabels,
 • Montage van HS-apparatuur,
 • Bekabeling van LS-kasten, …

Certificatie voor alle werken m.b.t. burgerlijke bouwkunde in de posten van Elia en het maken van sleuven om kabels te leggen. De werken in de elektrische laagspanningsinstallaties zijn toegelaten voor de installaties die rechtstreeks en uitsluitend betrekking hebben op gebouwen.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Graven van sleuven voor het trekken van kabels,
 • Installatie en aansluiting van een systeem voor luchtafzuiging in een kelder,
 • Aanleg van funderingen,
 • Boringen met machines,...

Certificatie voor alle werken aan HS-luchtlijnen, inbegrepen schilderwerken.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Montage lijnen,
 • Reparaties aan de structuur van een mast,
 • Vervangen van isolatoren,
 • Schilderen van masten,
 • Installatie van systemen voor intrinsieke veiligheid, …

Certificatie voor alle schilderwerken in HS-posten of in de nabijheid van de luchtlijnen. 

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Schilderen van de masttop of het mastlichaam,
 • Schilderwerken in een HS-post, …

Certificatie voor alle werken in de nabijheid van luchtlijnen of aan masten van HS-luchtlijnen, maar uitsluitend onder de veiligheidsgrensplaten. 

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Schilderwerken aan het mastlichaam,
 • Installatie van intrinsieke veiligheidssystemen in het mastlichaam,
 • Vervanging van een hoekprofiel in het mastlichaam,
 • Snoeiwerken in de nabijheid van HS-luchtlijnen, …

Certificatie voor alle lichte werken in posten van Elia waarvoor het snijden van een netelement niet nodig is. Een “licht” werk is een werk dat kan uitgevoerd worden met weinig gevaar voor interactie met de elektrische installaties, zowel door de aard van het werk als door het feit dat het materieel of de machines compacte afmetingen hebben.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Schoonmaken van de gebouwen in de posten,
 • Controle van elektrische installaties,
 • Groenonderhoud op de begane grond,
 • Bijschilderen van vakwerken zonder stroomuitschakeling,
 • Werken aan de sanitaire installaties of de verlichting in het gebouw van de post,
 • Manuele boringen, …

 

 

Tarieven

Werkleider

Uitvoerder

€ 250,- per persoon

Opleiding bij Elia
€ 150,- per persoon
  Opleiding bij de contractor  (min. 30P)
€ 3.000,- forfaitaire prijs
  Testafname bij Elia
Gratis
  Testafname bij de contractor (min. 30P)
€ 1.500,- forfaitaire prijs

 

Contact

Voor verdere vragen, gelieve contact op te nemen met de dienst Safety Support.

 

* Deze pagina is nog niet volledig en zal weldra met meer informatie worden aangevuld.