Opleidingen en testen voor contractors

 

    

 

Waarom heb je een certificaat nodig om bij Elia te werken?

Elia beschikt over een opleidingsprogramma om er zeker van te zijn dat alle contractors die aan of in installaties van Elia werken, de juiste en nodige informatie krijgen met betrekking tot de veiligheid. Het opleidingsprogramma is aangepast op basis van het profiel (uitvoerder, werkleider) en het werkdomein (3 types voor uitvoerders, 7 types voor werkleiders).
Na het succesvol beëindigen van het opleidingsprogramma (incl. het afleggen van een test) en het inleveren van de vereiste documenten, wordt een veiligheidscertificaat uitgereikt, in de vorm van een badge. Deze badge is noodzakelijk om werken te mogen uit voeren aan of in installaties van Elia.

 

  • Uitvoerder :
    Elke persoon die werken uitvoert aan of in installaties van Elia moet voldoende kennis hebben over de risico’s gerelateerd aan zijn interventie en de werkomgeving. Zo kan men de nodige veiligheidsmaatregelen goed inschatten. Het kennen van de risico’s gerelateerd aan het werk aan of in installaties van Elia wordt geattesteerd via de certificatie “Uitvoerder”. Een uitvoerder werkt altijd onder autoriteit van een werkleider.  

   

 

  • Werkleider :
    De werkleider is de persoon die de werkvergunningen alsook de veiligheidsdocumenten ontvangt en tekent. Hij moet ook in staat zijn om een cross-controle uit te voeren van de veiligheidsmaatregelen uit te voeren. De werkleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen ploeg en de eventuele onderaannemers. Zijn opleiding is daardoor uitgebreider en hij wordt geattesteerd d.m.v. de certificatie “Werkleider”.