Opleidingen en testen voor contractors

Waarom heb je een certificaat nodig om bij Elia te werken?

Elia beschikt over een opleidingsprogramma om er zeker van te zijn dat alle contractors die aan of in installaties van Elia werken, de juiste informatie krijgen met betrekking tot de veiligheid. Deze opleidingen worden ingericht volgens profiel en werkdomein.
Na het succesvol beëindigen van het opleidingsprogramma (incl. het afleggen van een test) en het inleveren van de vereiste documenten, wordt een veiligheidscertificaat uitgereikt, in de vorm van een badge. Deze badge is noodzakelijk om werken te mogen uit voeren voor Elia.

We onderscheiden 2 profielen: uitvoerders en werkleiders.

  • Uitvoerder :
    Elke persoon die werken uitvoert in Elia-installaties moet voldoende kennis hebben over de risico’s gerelateerd aan zijn interventie en de werkomgeving om de genomen veiligheidsmaatregelen goed te kunnen inschatten. Het kennen van de risico’s gerelateerd aan het werk in Elia-Installaties wordt geattesteerd via de certificatie “Uitvoerder”. Een uitvoerder werkt altijd onder autoriteit van een werkleider.  

   

 

  • Werkleider :
    De werkleider is de persoon die de werkvergunningen alsook de veiligheidsdocumenten ontvangt en tekent. Hij moet ook in staat zijn om de cross-controle uit te voeren van de veiligheidsmaatregelen. De werkleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen ploeg en de eventuele onderaannemers. Zijn opleiding is dus uitgebreider en hij wordt geattesteerd d.m.v. de certificatie “Werkleider”.