Reorganisatie

Belangrijke informatie voor leveranciers en klanten van Elia System Operator.  Voor Elia Asset & Elia Engineering verandert er niets. 

General

 • Elia heeft beslist om een interne reorganisatie door te voeren met de bedoeling haar gereguleerde activiteiten in België, meer bepaald de eigendom en het beheer van het hoogspannings- en zeerhogespanningsnet in België (inclusief haar participatie in Nemo Link), af te zonderen van haar niet-gereguleerde en gereguleerde activiteiten buiten België.
 • In het kader van de reorganisatie van Elia Group zal Elia System Operator al haar Belgische gereguleerde activiteiten overdragen aan haar filiaal Elia Transmission Belgium, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Keizerslaan 20, 1000 Brussel (België), ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0731.852.231. Elia Transmission Belgium zal worden aangesteld als Belgisch transmissienetbeheerder (TNB) op het federale en het regionale niveau.
 • ESO zal dan een beursgenoteerd holdingbedrijf worden met participaties in de verschillende filialen, met name Elia Transmission Belgium, maar ook in andere filialen, zoals Eurogrid International (waarin onder andere de activiteiten van 50Hertz zijn ondergebracht, de Duitse TNB) of Elia Grid International (EGI)
 • Elia doet al het nodige om deze reorganisatie door te voeren. Het bedrijf zet de nodige stappen om Elia Transmission Belgium te laten aanstellen als TNB op het federale en het regionale niveau vóór 1 januari 2020. Als op dat ogenblik de formele beslissingen tot aanstelling van Elia Transmission Belgium nog niet genomen zijn, kan er echter een tijdelijke contractueel kader worden opgezet tussen ESO en Elia Transmission Belgium, zodat Elia Transmission Belgium het nationaal transmissienet en de regionale (lokale) transmissienetten vanaf 1 januari 2020 in onderaanneming kan beheren, in afwachting van de aanstelling.

Meer informatie


Belangrijke praktische informatie voor klanten en leveranciers

   Tot 31 december 2019  Vanaf 1 januari 2020 
Leveranciers:
een factuur sturen naar ons
 • Facturen moeten worden gericht aan ESO, BTW BE 0476.388.378
 • Facturen moeten worden gestuurd naar de mailbox invoice_ESO@Elia.be
 • Te gebruiken referentie: bestaand PO-nummer
 • Facturen moeten worden gericht aan Elia Transmission Belgium (ETB), BTW BE 0731.852.231
 • Facturen moeten worden gestuurd naar de mailbox invoice_ETB@Elia.be
 • Te gebruiken referentie: bestaand PO-nummer
Klanten:
onze factuur betalen
 • Facturen worden in 2019 nog opgemaakt op naam van ESO en worden betaald aan ESO, op het bankrekeningnummer van ESO, zelfs als u de factuur pas in 2020 betaalt
 • Facturen worden vanaf januari 2020 opgemaakt op naam van ETB. Facturen van ETB moeten worden betaald aan ETB, op het bankrekeningnummer van ETB dat op de factuur vermeld staat (BE39 0018 6737 8019)


Meer weten

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies