Transparantieverklaring

In overeenstemming met de regels en wetgeving inzake financiële transparantie publiceert Elia Group NV/SA de kennisgevingen van deelnemingen die het heeft ontvangen. Volgens de Belgische transparantiewetgeving moeten deelnemingen van minstens 5% (of een veelvoud van 5%) worden gemeld aan de FSMA en aan de betrokken onderneming.

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen ("transparantiewet") moet Elia (1) het totale kapitaal, (2) het totale aantal stemrechtverlenende effecten en (3) het totale aantal stemrechten openbaar maken uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand waarin één van deze aantallen is gestegen of gedaald.

Bij die bekendmaking moet de vennootschap ook melding maken van het totale aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties, van de rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten en van het totale aantal stemrechten dat bij uitoefening van die conversie- of inschrijvingsrechten kan worden verkregen.

Met deze informatie kunnen de aandeelhouders van Elia controleren of ze de drempel van 5% (en de veelvouden van 5) van de totale stemrechten verhogen of verlagen en of ze bijgevolg deze drempeloverschrijding moeten melden krachtens artikel 514 van het Wetboek van Vennootschappen. Elia maakte geen gebruik van de mogelijkheid die de "transparantiewet" biedt om in haar statuten beperkendere drempels in te voeren.

Voor meer informatie over de verplichte transparantiemeldingen verwijzen we naar de bepalingen van de wet en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

De kennisgevingen inzake belangrijke deelnemingen moeten overgemaakt worden aan de Investor Relations Officer: investor.relations@elia.be (zie ook contactgegevens in het gedeelte "Contact")

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, handelt in onderling overleg met Publi-T in de zin van artikel 3, §1, 13°, b) van de Transparantiewet.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.