Storingen op het Belgische elektriciteitsnet


24-10-2013

Een incident in het hoogspanningsstation150 kV in Machelen heeft gedurende een fractie van een seconde een aanzienlijke spanningsdaling veroorzaakt. De spanningsdaling kon op het volledige elektriciteitsnet worden gevoeld.

Zo’n spanningsdaling kan bij de verbruikers die over bepaalde beveiligingssystemen beschikken, de automatische uitschakeling teweegbrengen van deze systemen. Dat heeft tot gevolg dat zij afgeschakeld worden van het elektriciteitsnet.

De elektriciteitsvoorziening werd onmiddellijk hersteld op het volledige net dat door Elia wordt beheerd, maar de onrechtstreeks effecten van deze storing kunnen zich nog laten voelen. Het spoorwegverkeer en de elektriciteitsvoorziening van de luchthaven van Brussel zijn namelijk verstoord.