Nieuwe toekenningsregels voor langetermijn grensoverschrijdende transmissiecapaciteit


14-09-2015

De CWE-zone gaat van start met nieuwe toekenningsregels voor de langetermijn grensoverschrijdende capaciteitsrechten die van toepassing zijn voor producten met levering vanaf 1 januari 2016. Dit kadert in een Europees pilootproject met het oog op een harmonisering van de toekenningsregels van alle langetermijn grensoverschrijdende transmissiecapaciteit.

Voor producten met levering vanaf 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de toekenning van de langetermijn grensoverschrijdende transmissiecapaciteit in de CWE-zone (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland). De harmonisatie van de toekenningsregels voor de langetermijn grensoverschrijdende transmissiecapaciteit is één van de vereisten van de aankomende nieuwe Europese netwerkcode betreffende de ‘Forward Capacity Allocation’. Het gaat om rechten die marktspelers kunnen kopen via expliciete veilingen georganiseerd door het ‘Joint Allocation Office’ (JAO) voor de CWE-regio. Het ‘Joint Allocation Office’ is de organisatie die voor 20 netbeheerders de veiling van transmissierechten, op 27 grenzen in Europa, organiseert.

Om hierop te anticiperen, zijn de Europese netbeheerders - waarvan deze in de CWE-zone deel uitmaken (Tennet, Amprion, RTE, Transnet, Elia) - al van start gegaan met de harmonisatie van de toekenningsregels voor langetermijntransmissierechten. Deze nieuwe toekenningsregels zijn van toepassing voor producten met een levering vanaf 1 januari 2016. De marktspelers zijn al op de hoogte gebracht en kunnen de actuele status volgen via de website van de Europese netwerkbeheerders, ENTSO-E, het gemeenschappelijke toewijzingsplatform ‘JAO’ en via de betrokken netwerkbeheerders.

Deze wijzigingen hebben een aantal praktische gevolgen voor de marktspelers, die onder andere een nieuwe overeenkomst met het allocatieplatform dienen af te sluiten. Het betekent dat het huidige systeem van ‘fysieke’ langetermijncapaciteitsrechten, met als optie om ze effectief te gebruiken dan wel om ze terug in de day ahead markt aan te bieden tegen een vergoeding, niet meer van toepassing zal zijn op de Frans-Belgische grens en Nederlands-Belgische grens. Er zullen op deze grenzen enkel nog ‘financiële’ langetermijn transmissierechten-opties worden aangeboden. Die komen systematisch terug ter beschikking in de day ahead markt en leveren bij een positief prijsverschil een vergoeding op.

Deze nieuwe toekenningsregels leiden er ook toe dat de jaarcapaciteit op de Nederlands-Belgische grens voor producten met levering vanaf 1 januari 2016, zal aangeboden worden in één veiling aan de marktpartijen, en niet langer in twee jaarveilingen.

Voor meer details, verwijzen we naar de communicatie met de marktpartijen (in het Engels).