Elia en natuurverenigingen willen minder vogels die tegen lijnen vliegen


08-12-2014

Sommige hoogspanningsleidingen zijn voor vliegende vogels nagenoeg onzichtbaar. Zeker bij mist, schemerduister en ’s nachts. Naar schatting vallen in België elk jaar 170.000 à 500.000 draadslachtoffers. Netwerkbeheerder Elia vroeg aan Aves, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) om alle ‘zwarte lijnen’ in kaart brengen. Op basis van deze studie zal Elia aanpassingen aan haar hoogspanningsnetwerk voorzien in een poging om het aantal slachtoffers drastisch te verlagen.

heerweg