BASF Deloitte Elia Chair legt link tussen duurzaamheid en bedrijfsstrategie


06-03-2015

“Vergroenen is maar het begin van duurzaamheid”, stelt Stuart Hart, wereldautoriteit op het vlak van corporate social responsibility en gastspreker op de ‘BASF Deloitte Elia Chair on Sustainability’ eerder deze week.

Deze Chair werd opgericht door Elia, BASF, Deloitte, Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School en wil een expertisecentrum zijn voor duurzaam ondernemen. Om deze rol waar te maken, legt de Chair zich toe op onderzoek en vorming en wil hetook het maatschappelijk bewustzijn rond duurzaamheid vergroten.

Stuart Hart, Amerikaans wetenschapper en medegrondlegger van de ‘bottom of the pyramid’-theorie, pleit voor duurzaam ondernemen dat verdergaat dan vergroening van het status-quo en dat een hertekening van de bedrijfsstrategie kan inhouden. Hierbij ontwikkelt men dan, in nauwe samenwerking met externe maatschappelijke partners, nieuwe producten, diensten of businessmodellen die zowel financiële als maatschappelijke voordelen opleveren.

Lees het persbericht