Veilig werken in de buurt van hoogspanningslijnen – informatie voor de regio Sint-Truiden


29-06-2015

Elia ontwikkelde, in samenwerking met de stad Sint-Truiden, een informatieve brochure om fruitplukkers, inwoners en andere betrokkenen te wijzen op de risico’s van het plukken van fruit in de nabijheid van hoogspanningslijnen.Elia exploiteert in deze regio hoogspanningslijnen van 70 kV en 150 kV. Het is belangrijk om te allen tijde de veiligheidsmaatregelen van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI) en de veiligheidsafstanden op te volgen, om zo ongevallen te vermijden. Op geen enkel moment mogen de tophoogtes van bomen overschreden worden, noch door mensen, noch door ladders. De te respecteren afstanden zijn:

  • 3,70 meter voor een 70 kV hoogspanningslijn
  • 4,50 meter voor een 150 kV hoogspanningslijn

De brochure wordt gestuurd naar professionele en hobby fruittelers en verspreid via de fruitveilingen, op publieke plaatsen, via de website, in scholen, ...

Het doel van de brochure is om mensen te informeren en elk ongeval onder een hoogspanningslijn te vermijden.

Ontdek de leaflet hier.

Bekijk hier de uitzending die hierover op TV Limburg werd uitgezonden.