ALEGrO: Amprion en Elia gunnen de bouw van twee conversiestations aan Siemens


29-11-2016

Amprion en Elia hebben gisteren een contract ondertekend met Siemens, die de tender won om de twee HVDC-conversiestations (hoogspanningsgelijkstroom) te leveren voor de eerste elektriciteitsinterconnectie tussen Duitsland en België, ALEGrO.

  • Contract van 273 miljoen euro
  • Twee conversiestations aan beide uiteinden van een ondergrondse kabel met een lengte van 90 km en een vermogen van 1000 MW
  • De kabelverbinding ALEGrO betekent een meerwaarde voor de samenleving en zal de bevoorradingszekerheid, het gebruik van hernieuwbare energie en de integratie in de Europese markt bevorderen

Lees het persbericht