Project ter versterking van de hoogspanningslijn Avelgem - Avelin - Een cruciale as tussen België en Frankrijk


22-06-2017

Op 21 juni 2017 vond de voorafgaande informatievergadering voor het publiek plaats. Deze werd voorgezeten door de heer Yves Willaert, burgemeester van de gemeente Celles. Tijdens deze vergadering hebben de verantwoordelijken van Elia hun voorontwerp van de versterking van de lijn Avelgem-Avelin aan de bewoners van de betrokken gemeenten voorgesteld.

Lees het persbericht