Minister Marie Christine Marghem opent vernieuwde nationale controlecentrum


19-10-2017

Op 19 oktober toonde netbeheerder Elia het vernieuwde nationale controlecentrum aan Minister Marie Christine Marghem en de Belgische pers. Vanuit het nationale controlecentrum houdt de netbeheerder 24h/7 de vinger aan de pols van het Belgische elektriciteitssysteem, dat op elk moment in evenwicht moet zijn. Dat energiesysteem wordt steeds complexer, met meer uitwisselingen over de landsgrenzen heen en met een toenemend aandeel hernieuwbare energie. Het vraagt om nauwkeurige voorspellingen en de nodige flexibiliteit om plotse schommelingen op te vangen. Met deze vernieuwing is het controlecentrum, uitgerust met de meest recente softwaresystemen, klaar voor de energietransitie.Vandaag maakt het Belgische hoogspanningsnet deel uit van een Europees geconnecteerd net, dat zich uitstrekt over heel het continent, van Portugal tot Bulgarije en van Noorwegen tot Italië. Dit zag er vroeger heel anders uit. Het Europese hoogspanningsnet is grotendeels ontwikkeld in de jaren vijftig, zestig en zeventig om energie in bulk van grote centrales tot bij de verbruikscentra te brengen. De individuele landen waren in feite ‘elektrische eilanden’ en samenwerking met de buurlanden was erg beperkt. De laatste decennia nam de internationale energie-uitwisseling exponentieel toe. Momenteel heeft België een grensoverschrijdende capaciteit van 4500MW, zowat 30 à 40% van de gemiddelde Belgische consumptie. Dit zal stijgen tot 6500 MW tegen 2020.

 

In België zijn er op dit moment zowat 3000MW aan zonnepanelen geïnstalleerd en 2000MW aan windenergie. Op zonnige dagen in het voorjaar met veel wind, kan zowat 40% van de geconsumeerde energie komen van wind- en zonneproductie. Zodra de zon ondergaat, moet deze energieproductie overgenomen worden door andere, traditionele productiemethodes of door import.

 

Deze trend naar meer hernieuwbare energie zal zich verder doorzetten. De energiesector zit volop in een transitie waarbij de uitbating van het elektriciteitsnet steeds complexer wordt. Het systeem wordt meer flexibel, zowel aan de kant van de consument als bij de producent. Terwijl de meeste parameters volatiel zijn en minder voorspelbaar, moet het net op elk ogenblik veilig blijven functioneren. Dat is de uitdaging waar de Belgische netbeheerder vandaag voor staat en waar deze vernieuwing van het controlecentrum op anticipeert.

 

Het Belgische hoogspanningsnet blijft met een betrouwbaarheid van 99,99% bij de top van Europa.

 

 

________________________________________________________________

 

Over Elia

 

De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’s) voor elektriciteit, Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het oosten van Duitsland.

 

Met meer dan 2.100 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.400 km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep één van de vijf grootste netbeheerders in Europa.

 

Elia groep zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.

 

Naast haar activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven via EGI (Elia Grid International).

 

De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.