Publieke consultatie over het verzoek tot wijziging van de reserveprocedures voor capaciteitstoewijzing in de Channel CCR


19-01-2018

Elia lanceert, samen met de andere TSOs van de Channel Regio, een publieke consultatie via ENTSO-E over het verzoek tot wijziging van de reserveprocedures voor capaciteitstoewijzing in de Channel Regio voor gevallen waarin het eenvormige day-aheadkoppelingsproces geen resultaten oplevert, in overeenstemming met artikel 44 van de CACM Verordening.

Met dit wijzigingsverzoek geven de TSOs van de Channel Regio aan om in de toekomst een gemeenschappelijk platform voor Shadow Auctions te gebruiken.

De consultatie is geopend van 19 januari tot en met 19 februari 2018.

De consultatie en meer details zijn beschikbaar op de ENTSOe website.