Netbeheerders lanceren ‘datahub’ voor elektrische flexibiliteit


08-03-2018

De eerste gemeenschappelijke datahub voor het Belgische elektriciteitsnet is een feit. Dat nieuwe IT-systeem zal de flexibiliteit van de elektriciteitsmarkt bevorderen en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de distributienetbeheerders – Eandis, Infrax, Ores, Resa en Sibelga – en de transportnetbeheerder Elia.

De distributienetbeheerders AIEG, AIESH en Regie De Wavre zullen eveneens aan de datahub deelnemen. Met de opkomst van de hernieuwbare, sterk wisselende energieproductie, is er een almaar grotere flexibiliteit in het elektriciteitsnet nodig om op elk moment het evenwicht tussen vraag en aanbod te verzekeren tegen de beste kostprijs.