Goedkeuring van de Regels voor Energieoverdracht voor de markt van niet-gereserveerd tertiair regelvermogen (Bidladder) met inwerkingtreding 1 juni 2018


29-05-2018

Elia kondigt aan dat de Regels voor Energieoverdracht zijn goedgekeurd door de CREG (Beslissing (B) 1747 van 24/05/2018), na overleg met de bevoegde regionale autoriteiten.

De Energieoverdracht treedt in werking vanaf 1 juni 2018 voor de markt van niet-gereserveerd tertiair regelvermogen afkomstig van een niet-CIPU technische eenheden aangesloten op een kwartuurmeter.