Openbaarmaking conform artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007


18-01-2019

Naar aanleiding van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ten behoeve van het personeel van Elia System Operator NV en van haar Belgische dochtervennootschappen, die op 20 December 2018 werd vastgesteld voor notaris, werden 114.039 nieuwe aandelen van Elia System Operator NV uitgegeven.