Ventilus stoomt elektriciteitsnet klaar voor meer duurzame energie


01-04-2019

BRUSSEL – BRUGGE | De Vlaamse Overheid en de Belgische netbeheerder hebben samen de plannen voorgesteld voor ‘Ventilus’, een nieuw hoogspanningsproject in West-Vlaanderen.

Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel en West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.
  • Ventilus is cruciaal voor het aansluiten van bijkomende hernieuwbare energieproductie op land en zee en de uitwisseling van internationale energiestromen;
  • Startnota voor realisatie van Ventilus is goedgekeurd door de Vlaamse Regering
  • De Vlaamse Overheid en Elia willen de burgers, omwonenden en belangenorganisaties maximaal betrekken bij het project.

Lees het persbericht