Elektriciteitsmarkt en -systeem

Elia deelt de Europese ambitie om een geïntegreerde elektriciteitsmarkt tot stand te brengen en verschillende marktspelers aan te moedigen tot het aanbieden van systeemdiensten.De elektriciteitsmarkt faciliteren

De beschikbare grensoverschrijdende transmissiecapaciteit wordt door Elia en andere TNB's berekend en toegewezen via transparante en niet-discriminerende processen. Met behulp van het 'Transfer of Energy'-kader (ToE) kunnen netgebruikers gemakkelijker de waarde van de flexibiliteit in hun elektriciteitsafname inschatten.

Lees meer

De rol van de balanceringsverantwoordelijken

Elia beschikt op elk toegangspunt over balanceringsverantwoordelijken (Balance Responsible Parties of BRP's) die mee instaan voor het behoud van het evenwicht tussen opwekking en verbruik in het net. Voor elk toegangspunt van het net moet er een BRP aangewezen zijn. Die BRP kan een producent, een grote klant, een energieleverancier of -handelaar zijn.

Lees meer

Systeemdiensten

Systeemdiensten stellen Elia in staat om het net op een veilige manier te beheren. Elia koopt ze aan via contracten met specifieke leveranciers en verdeelt de aangekochte systeemdiensten vervolgens onder in vijf afzonderlijke categorieën.

  • De verantwoordelijken van de nietbeschikbaarheidsplanning (Outage Planning Agents) leveren informatie over de beschikbaarheid van de productie-eenheden
  • De programmeringsverantwoordelijken (Scheduling Agents) leveren informatie over de productieplanning en de flexibiliteit die beschikbaar is voor het congestiebeheer
  • De aanbieders van balanceringsdiensten (Balancing Service Providers) bieden flexibiliteit aan om het net in evenwicht te houden; dat kan in de vorm van primaire, secundaire of tertiaire regeling zijn
  • De aanbieders van spanningsregelingsdiensten (Voltage Service Providers) reageren automatisch of op vraag van Elia op spanningswijzigingen
  • De aanbieders van hersteldiensten (Restoration Service Providers) houden productie-eenheden beschikbaar om het systeem te herstellen als er zich een black-out zou voordoen.

Lees meer

Adequacy

Adequacy garandeert dat de som van de beschikbare en verwachte capaciteit, inclusief import, op om het even welk moment volstaat om te voldoen aan de vraag.

Lees meer

Noodsituaties

Om de operationele veiligheid te waarborgen, de verspreiding of verergering van een incident tegen te gaan en aldus een wijdverbreide storing en black-outtoestand te vermijden, en om het elektriciteitssysteem efficiënt en snel te herstellen in geval van een nood- of black-outtoestand, heeft ELIA een systeembeschermingsplan en een herstelplan opgesteld. 

Lees meer

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.