Jaarcapaciteit

Om energieuitwisselingen tussen landen mogelijk te maken, heeft Elia modaliteiten ingevoerd voor de toewijzing van de interconnectiecapaciteiten. Deze mechanismen spelen op transparante en niet-discriminerende wijze in op de behoeften van de markt.

De onderstaande tabellen tonen de voorspellingen van de jaarcapaciteit en de te veilen capaciteit voor de uitwisselingen van energie tussen België en zijn buurlanden.Disclaimer

Op 1 november 2009 werden gezamenlijke veilingregels ingevoerd binnen de CWE-regio (Central West Europe) zoals overeengekomen tussen de zeven transmissienetbeheerders van de CWE-regio. De veilingen worden georganiseerd door het veilingbureau JAO.EU. De veilingen worden gehouden om de jaarcapaciteit over de Belgische grenzen heen toe te wijzen.  De langetermijn- (jaarlijkse, maandelijkse, trimestriële en wekelijkse) capaciteitsberekening is gebaseerd op de NTC-methodologie.

Legende

  • Net transfer capacity (NTC)

    De Net Transfer Capacity (NTC) is de voorspelling van de transmissiecapaciteit voor in- en uitvoer aan de Belgische grenzen die is overeengekomen tussen Elia en de naburige netbeheerders (TNB's) voor invoer en uitvoer over de Belgische grenzen. Raadpleeg Transsmissiecapaciteit aan de grenzen voor meer informatie over de berekeningsmethode. In de Europese regelgeving 543/2013, spreekt men over voorspelde capaciteit.

  • Te veilen capaciteit

    De jaarcapaciteiten worden op de markt aangeboden via expliciete veilingen die georganiseerd worden door JAO.EU, het gezamenlijk veilingbureau dat werd opgericht op initiatief van verscheidene transmissienetbeheerders voor elektriciteit, waaronder Elia.


Handige links

Contact 

Energy scheduling office
 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.